konsep kreativiti

kteativiti adalah kebolehan asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalo ada orang yang menyatakan yang dia tidak mempunyai kebolehan dan kreativiti,ia seolah-olah telah menyangah anugerah yang telah diberikan oleh ALLAH.kecenderungan seseorang itu berkreativiti banyak bergantung kepada faktor diri mereka sendiri,persekitaran dan jenis-jenis masalah yang dihadapinya.kebolehan kreativiti ini perlulah dipupuk dan dibaja dengan baik dan tersusun melalui pendekatan yang difikirkan sesuai dan bersistem.jika tidak ianya akan menjadi tidak berguna.perlu diingat berfikir kreatif itu adalah satu seni. ianya melibatkan keupayaan manusia memusatkan tumpuan dan usaha keatas sebarang penyelesaian bergantung kepada tahap dan bentuk-bentuknya.temasuk didalam kreatif itu ialah menjanakan idea,menghubung kaitkan,membuat inferens,meramalkan,membuat hipotesis,mensentisiskan,mengitlak,membuat gambaran mental,menganalogikan dan mereka cipta.jika ada masa kita akan bincangkan secara terperinci dilain waktu.sebab itu saya memasukan perbincangan ini di dalam peduliseni.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s